Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag

Hallands län

Information

Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag är ett av många företag som finns i Varberg. Det är nämligen den kommunen som Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1990-06-12. Men sedan 1990-01-01 så har Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-69090.

Varberg arbetar för att företag som Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Hallands län.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om finansbolag, direkt eller genom dotterbolag, lämna kredit eller i syfte att medverka till finansiering, förvärva fordringar eller egendom, samt upplåta egendom till nyttjande, bedriva ekonomisk informations- och konsultverksamhet, äga och förvalta aktier, fast och lös egendom, såsom verkstadsmaskiner, utföra och försälja administrativa tjänster, bedriva borrning, fräsning och svetsning av metallprodukter, lackeringsverksamhet, äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. het.

Firmatecknare för Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag och det är följande personer, Hallberg, Per Bertil som är född 1966 och har titeln VD, Hallberg, Per Bertil som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Karl Bertil Ingvar som är född 1930 och har titeln Suppleant, Köllerström, Dag Magnus som är född 1960 och har titeln Revisor, Klasson, Klas Uno Martin som är född 1953 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Forserums Fastighetsförvaltning Aktiebolag är 556398-6487.