Derome Hus AB

Hallands län

Information

Derome Hus AB hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Varberg som är den kommunen där Derome Hus AB finns. I Varberg så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Derome Hus AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Derome Hus AB har haft sedan 2001-01-02. Derome Hus AB har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Derome Hus AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bjurumsv. 14, 432 68, Veddige men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0340-666430.

Varberg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Derome Hus AB Privat, ej börsnoterat.

Derome Hus AB har idag 556250-9223 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Bernt Göran Lennart -Andersson, Karl-Eric -Mossbrant, Peter Karl Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Derome Hus AB

Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, bedriva handel med samt äga och förvalta fastigheter, byggnads,- och industritillbehör och andra maskiner och inventarier samt värdepapper, utföra förvaltningsservice- och konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.

I Derome Hus AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Mossbrant, Peter Karl som är född 1966 och har titeln Extern VD, Lundin, Per Åke Georg som är född 1949 och har titeln Extern vice VD, Andersson, Karl-Eric som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Bernt Göran Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bo Erling som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Ingemar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotCarlsson, Tage Jan-Erik som är född 1948 och har titeln Revisor, Isaksson, Rolf Lennart som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.