Värö försäkringsbolag

Hallands län

Information

516401-7591 är organisationsnummer för företaget Värö försäkringsbolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Värö försäkringsbolag är Ömsesidigt försäkringsbolag. Det finns idag flera olika Ömsesidigt försäkringsbolag i Varberg som är den kommunen som Värö försäkringsbolag finns i.

Värö försäkringsbolag har varit registrerat sedan 1953-12-31 och det finns flera företag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Värö försäkringsbolag så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Värö försäkringsbolag är och det finns flera bolag i Varberg som också är .

Firmatecknare för Värö försäkringsbolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Karlsson, Lars-Eric -Nilsson, Stig Erik

Vill ni komma i kontakt med Värö försäkringsbolag så kan ni göra det på telefon genom 0340-660990 eller genom brev på följande adress:
Backa 101, 432 65, Väröbacka

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring, nämligen I Direkt Försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e). II Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag. Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse. Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring utgöres av församlingarna Värö och Stråvalla i Varbergs kommun.

Det finns olika personer som har en koppling med Värö försäkringsbolag och det är Nilsson, Stig Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Antonsson, Karl Anton Evan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Arne Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblom, Leif Ove Lennart som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg, Dan Evert Stefan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennerberg, Karl Åke som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Lars-Eric som är född 1951 och har titeln Verkställande ledamot, Lyckberg, Karl-Olof som är född 1948 och har titeln Suppleant, Månsson, Eva Kristina som är född 1954 och har titeln SuppleantPersson, Gunnel Carina som är född 1959 och har titeln SuppleantLindbergsson, Maria Kristina som är född 1946 och har titeln AktuarieBergström, Ingrid Ulrika som är född 1964 och har titeln RevisorAndersson, Per-Olof som är född 1952 och har titeln RevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln Revisor