Handelsbolaget Ekoull

Hallands län

Information

Handelsbolaget Ekoull är ett av många bolag som finns i Varberg. Det är nämligen den kommunen som Handelsbolaget Ekoull finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Handelsbolaget Ekoull som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1984-02-20. Men sedan 1991-01-01 så har Handelsbolaget Ekoull varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Pl 1901, 311 98, Glommen. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Handelsbolaget Ekoull så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Varberg arbetar för att bolag som Handelsbolaget Ekoull ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Handelsbolaget Ekoull. Det finns flera bolag i Hallands län.

Spinning och förädling av ull till garn. Fåravel. Journa- listik och informationsverksamhet, vindkraft.

Firmatecknare för Handelsbolaget Ekoull är följande:
; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Handelsbolaget Ekoull och det är följande personer, Angkärr, Sven Lennart som är född 1946 och har titeln Bolagsman, Danielsson, Inga Maria som är född 1949 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Handelsbolaget Ekoull är 916552-0678.