HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg

Hallands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Varberg och HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg är ett Bostadsrättsförening och skapades 2001-09-17. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Varberg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg ska trivas.

HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2004-12-09. I Varberg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg och det finns flera verksamheter som är det idag i Varberg.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0340-80149.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Lars Gunnar -Johansson, Bernt Roland -Larsson, Thor Göte Ingvar -Rasmussen, Sören John Halberg.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg är Eriksson, Lars Gunnar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bernt Roland som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvint, Lars-Anders Vilhelm som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Thor Göte Ingvar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmussen, Sören John Halberg som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäck, Ulla-Maj Ingegerd som är född 1942 och har titeln SuppleantHelgesson, Åke Ingvar som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Varberg har 769607-5055 som sitt organisationsnummer.