Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening

Hallands län

Information

Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Varberg som är den kommunen där Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening finns. I Varberg så finns det många olika Ekonomisk förening och i Hallands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening har haft sedan 2000-08-14. Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening har funnits sedan och 2000-08-14 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Hamnv. 4, 432 64, Bua men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0340-656207.

Varberg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening har idag 769605-8333 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Viking Bengtsson, Mikael Dahlgren, Patrik Ingemarsson och Kjell Pahlby, var för sig. är den som för stunden ansvarar för Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i olika projekt utveckla skaldjursfisket, samt vidareförädla skaldjur, samt marknadsföring av dessa produkter. Medlemmarna deltar genom eget arbete.

I Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bengtsson, Bengt Viking som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlgren, Anders Mikael som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingemarsson, Jonas Patrik som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Pahlby, Kjell Torkel som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, .