LBC Varberg Ekonomisk förening

Hallands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Varberg och LBC Varberg Ekonomisk förening är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och LBC Varberg Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för LBC Varberg Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

LBC Varberg Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1963-11-05. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Varberg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som LBC Varberg Ekonomisk förening ska trivas.

LBC Varberg Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Varberg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet som främjar delägarnas ekonomiska intressen. Föreningen ska därvid * i eget namn träffa avtal om utförande av transporttjänster, * inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för delägarnas produktionsresurser samt * utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Därutöver ska föreningen när så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande * inrätta administrativ servicefunktion för delägarna för att åt dem ombesörja erforderliga administrativa göromål, * medverka vid finansiering av delägarnas inköp av transport- redskap samt * åt delägarna förmedla inköp av transportredskap och förnödenheter. Till fullföljande av sitt ändamål ska föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte, inrätta huvudkontor samt vid behov avdelningskontor inom verksamhetsområdet. Vidare ska föreningen i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, förvärva fast egendom och andra anläggningstillgångar.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att LBC Varberg Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1981-01-01.

Idag är LBC Varberg Ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Varberg.

Vill man komma i kontakt med LBC Varberg Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0340-545500.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

De som är på något sätt har med LBC Varberg Ekonomisk förening är Jadelind, Per Ola Magnus som är född 1960 och har titeln VD, Jadelind, Per Ola Magnus som är född 1960 och har titeln Likvidator, .

LBC Varberg Ekonomisk förening har 749600-1186 som sitt organisationsnummer.