HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg

Hallands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Varberg som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg finns. I Varberg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0340-80140.

Varberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg har idag 749600-0675 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andreasson, Hans Jörgen -Jilek, Martin -Lindblom, Lars Ingvar -Tholin, Bengt Johan Morgan är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Österhed i Varberg så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andreasson, Hans Jörgen som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Bertilsson, Leif Torvald som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jilek, Martin som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblom, Lars Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Tholin, Bengt Johan Morgan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Erik som är född 1956 och har titeln Suppleant.