Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening

Hallands län

Information

Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening är ett företag som finns i Varberg. I Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Bertil Ingemar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Berntsson, Stig som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Börjesson, Lars Johan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Göte Erland som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lang, Tommy Jan-Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, John Bertil som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotOlofsson, Leif Jörgen som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl Göran Birger som är född 1943 och har titeln Suppleant, Axelsson, Ante Hubert som är född 1946 och har titeln SuppleantBörjesson, Alf-Åke Henry som är född 1953 och har titeln SuppleantJohansson, Lars Gunnar som är född 1948 och har titeln SuppleantKarlsson, Per-Olof som är född 1947 och har titeln SuppleantNilsson, Sven Johnny som är född 1966 och har titeln SuppleantSvahn, Kjell Ove Göran som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening på telefon 0340-37250.

Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att försöka uppnå bästa villkor vid avsättning av medlemmarnas fångster, att vara en sådan godkänd producentorganisation som avses i  4 i lag om marknadsreglering på fiskets område (SFS 1993:649). Föreningen skall därför också svara för återtagande av fisk från marknaden (överskottshantering), att försälja fiskprodukter och tillhandahålla medlemmarna tjänster i övrigt samt i övrigt främja samarbetet mellan yrkes- fiskarna i Halland. Föreningen skall också arbeta på att fisket skall bedrivas rationellt med hänsyn till resursanvändningen, tillgängliga fiskekvoter och mark- nadsförutsättningar. Föreningen skall också arbeta för att fiskprodukterna skall ha hög kvalite.

Idag är Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Hallands län och Varberg arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1994-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tommy Lang och Bertil Andersson i förening eller av styrelsens ledamöter, tre i förening.

Hallandsfiskarnas Producentorganisation ekonomisk förening har 716442-2375 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Hallands län.